วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ

                เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว

...Doraemon...
ชื่อ นางสาวเกศริน    มาดลย์   ชื่อเล่น  เกด
คบ 4. คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา  134  หมู่  2  ตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ
 จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45160
คติประจำใจ  ลืมอดีต แล้วอยู่กับปัจจุบัน ฝันเพื่ออนาคต